Zaznacz stronę

 

Razem z Dr Marzeną Żylińską rozmawiałyśmy o marzeniach. O tym, że żeby Polska była innowacyjnym, rozwijającym się krajem, to zmiany są konieczne.

Można narzekać, że jest beznadziejnie. Albo zamiast tego można zacząć od siebie i wprowadzać zmianę w tej rzeczywistości, w której jesteśmy.

 O czym dowiesz się z tej rozmowy?

  • Nauczyciele NIE MUSZĄ wystawiać ocen (tylko jedna ocena numeryczna na koniec roku jest obowiązkowa).

 

  • Zadania receptywne, reprodktywne, zamknięte z jednym dobrym rozwiązaniem, niczego nie ćwiczą (myślenie reproduktywne polega na odtworzeniu procesów znanych już jednostce. Może mieć znamiona nawyku i powtarzalnych czynności oraz ścieżek myślenia). Zamiast tego niech dzieci czytają, jeżdzą na rowerze, grają w piłkę czy rozmawiają z rodzicami – wszystko to działa lepiej. Najlepiej rozwija mózg ruch, muzyka, wspólne śpiewanie, śpiewanie w chórze, granie na instrumencie. Spoidło wielkie (pasmo istoty białejłączące dwie półkule mózgu) staje się lepiej zmienilizowane (impulsy zostają szybciej przesyłane). Muzyka, plastyka i technika najlepiej rozwijają mózg.

 

  • Obecny model edukacji został stworzony przez pruskich urzędników i sprawdzał się 200 lat temu, gdy potrzeba było posłusznych, bezrefleksyjnych i dających się łatwo kontrolować dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Edukacja wówczas była narzędziem łatwej kontroli, a nie wspierania uczniów.

 

  • Nikt z reformatorów edukacji nie kładł nacisku na pomiar dydaktyczny. Wszyscy zastanawiali się nad tym jakie środowisko powinniśmy stworzyć, by ludzie mogli rozwijać swój potencjał. Środowisko, które pomaga uczyć się i przygotowuje do życia, nie do testu. Środowisku, w którym w miejsce wychowywania posłusznych wykonawców poleceń da się wychować ludzi do odpowiedzialności i szacunku dla drugiego człowieka.

 

  • Wiele dzieci jest OKALECZANYCH i odartych z entuzjazmu i radości ze zdobywania wiedzy. Mamy wybór i możemy to zmieniać, ale trzeba o tym rozmawiać!

 

  • Jeśli podchodzimy do edukacji, jak do heurystyki (umiejętności wykrywania nowych faktów oraz znajdowania związków między faktami, zwłaszcza z wykorzystaniem hipotez), to presja czasu jest zabójcza.

 

  • W szkole marzeń są obszary i moduły. W ramach każdego obszaru są moduły do wyboru. Wszystkie są do wyboru, oprócz jednego: RELACJI (ponieważ to dotyczy KAŻDEGO CZŁOWIEKA). W obszarze relacji znajdują się następujące moduły: Emocje, empatia, rozumienie siebie i innych, uważności, skuteczna komunikacja, sztuka słuchania, gniew i frustracja, jak rozpoznawać własne potrzeby.

 

  • Edukacja sprzyjająca rozwojowi jest dostępna DLA KAŻDEGO. Nie musicie koniecznie wybrać szkoły Montessori, demokratycznej, waldorfskiej, daltnośkiej czy innej (choć oczywiście takie szkoły w wielu aspektach wykorzystują wspaniałe narzędzia, ale bywa, że są dla ludzi zbyt drogie, niedostępne i mają ograniczoną ilość miejsc). Zwykłe, państwowe szkoły mogą wprowadzać głębokie zmiany.

Do grona inicjatorów Budzącej się Szkoły należą dyrektorzy szkół publicznych, prywatnych i społecznych. Mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w wizytach studyjnych. Ich celem jest inspirowanie, dostarczanie pomysłów i dodawanie odwagi do wprowadzania zmian.

 

Więcej o tym jak przystąpić tutaj:

 

 http://www.budzacasieszkola.pl/dolacz-do-nas/szkola-w-drodze-jak-przystapic-do-inicjatywy-budzacych-sie-szkol/

Share This